Corona 2020-04-17T16:03:12+02:00

Vernieuwd aanbod

Stichting Follow your Sun gaat door tijdens de Coronacrisis

Nadat op 15 maart 2020 werd besloten om de scholen te sluiten, veranderden ook de werkzaamheden en prioriteiten van stichting Follow your Sun. De lopende lessenreeksen op vier verschillende scholen werden gestaakt. Het sluiten van de scholen vraagt voor kinderen en jongeren én hun ouders veel aanpassingsvermogen. Programma’s als die van Follow your Sun zijn daarom in tijden als deze essentieel, zeker voor kwetsbare kinderen en jongeren bij wie een fijn en veilig thuis geen vanzelfsprekendheid is.

Stichting Follow your Sun heeft haar lesprogramma’s aangepast zodat zij ook in deze periode zo goed mogelijk in contact kan blijven staan met de kinderen. Via onderstaande link delen we graag op welke manier stichting Follow your Sun momenteel inspeelt op de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, een tijd waarin een extra beroep wordt gedaan op ieders creativiteit, flexibiliteit en veerkracht.

Lees meer