Aandacht voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren is noodzaak geworden

Follow your Sun introduceert corona noodplan
voor leerlingen en hun leerkrachten en docenten

Sinds het voorjaar van 2020 is de wereld in één klap drastisch veranderd. Nadat op 15 maart 2020 voor de eerste keer werd besloten om de scholen te sluiten, veranderden ook de werkzaamheden en prioriteiten van stichting Follow your Sun. De lopende lessenreeksen op verschillende scholen werden gestaakt.

Waar aandacht voor het mentaal welzijn van kinderen en jongeren tijdens de oprichting van stichting Follow your Sun in 2016 nog geen vanzelfsprekendheid was, lezen we nu dagelijks over de zorgwekkende stijging van het aantal kinderen dat kampt met psychische klachten als gevolg van de corona-crisis. Wij komen deze problematiek bij kinderen en jongeren dagelijks tegen in ons werk voor Follow your Sun. De sociaal-emotionele schade die in het afgelopen jaar is aangericht, zullen in de komende jaren nog verstrekkende gevolgen hebben. Meer structurele aandacht voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren is dan ook noodzaak geworden.

Als antwoord op deze veranderende samenleving heeft Follow your Sun een meerjarenplan opgesteld. Naast het blijven aanbieden van het succesvolle reguliere aanbod, gelooft Follow your Sun dat het essentieel is om de geleerde lessen van het afgelopen jaar op te nemen in een aantal aanvullende projecten. We verwachten dat er na deze periode een ‘nieuw normaal’ zal ontstaan, waar we op willen anticiperen door middel van duurzame lange termijn doelstellingen. Deze nieuwe projecten leiden tot nog meer impact bij de meest kwetsbare kinderen en jongeren. In de aankomende jaren is het belangrijker dan ooit om jonge mensen te begeleiden in het verwerken van hun ervaringen en hen te helpen zich aan te passen aan deze situatie, zodat zij zich op een veilige en veerkrachtige manier kunnen blijven ontwikkelen.

Stichting Follow your Sun heeft haar lesprogramma’s aangepast zodat zij ook in deze periode zo goed mogelijk in contact kan blijven staan met de kinderen. Via onderstaande link delen we graag op welke manier stichting Follow your Sun in het voorjaar van 2020 heeft ingespeeld op de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, een tijd waarin een extra beroep wordt gedaan op ieders creativiteit, flexibiliteit en veerkracht.

Lees meer